Empir, Karl Johan eller Biedermeier?

Empir, Karl Johan eller Biedermeier?

Empir, Karl Johan och Bidermeier - vad skiljer begreppen åt?

Vi tänkte i det här avsnittet reda ut begreppen empir, Karl Johan och Biedermeier.

 

En epok eller stil namnges vanligtvis efter sin tids kung eller kejsare, så även i detta fall.

Empiren brukar sägas ha sitt ursprung i Frankrike där de militärer som tagit makten efter franska revolutionen 1789 hade ett mycket stort bekräftelsebehov. Detta behov yttrades genom att de lät inreda sina palats i en ny effektfull stil som hade utarbetats av arkitekterna Fontaine och Percier. De hade inte helt oväntat hämtat inspiration från Rom och det romerska kejsardömet. I början av 1800-talet gav de ut mängder av planscher och ritningar på inredningar och möbler. Planscherna spreds i stor omfattning, vilket förklarar den nya stilens snabba utveckling i Europa.

Stilen når sin topp under Napoleon den I:s tid som kejsare och kom senare att kallas empire, vilket betyder just kejsardöme. Empiren brukar härledas till tidsperioden 1810-1840.

Vid den här tiden är det inte helt ovanligt att norden ligger lite efter rent tidsmässigt vad gäller utvecklingen av nya stilar. Empiren kom till Sverige med den förste Bernadotten, nämligen Jean Baptiste senare Karl XIV Johan. Denna kung värnade mycket om Sverige, varför han gärna beställde möbler och inredningar av inhemska hantverkare. Den svenska empiren fick således ett eget uttryck, inte alls så pompös och präktig som den på kontinenten. Stilen kom givetvis att kallas Karl Johan. Efter 1830 blir stilen än mer vardaglig och bryter sig alltmer ut från den praktfulla kejsarstilen. Vid denna brytpunkt tillverkas, framförallt i södra Sverige, alltfler möbler i ljusa träslag t.ex. björk. Ett populärt inslag blir att svärta vissa delar av möblerna för att få en kontrast till det för övrigt ljusa träslaget. Denna Karl Johan-variant är en tysk idé och brukar benämnas Biedermeier. 

Sammanfattningsvis konstaterar vi att epokerna Empir, Karl Johan och Biedermeier är slående lika inredningsmässigt, dock ges de lite olika uttryck då de tillverkas på olika geografiska platser. Det är inte ovanligt, om än kanske lite felaktigt, att samtliga tre benämningar sägs vara exakt samma sak. Det mest korrekta blir förmodligen att säga att Karl Johan-möbler är tillverkade i Sverige under empiren.

 

Detta kännetecknar empirmöbler:

 

De är pampiga och praktfulla.

De tillverkades oftast i mörk mahogny (senare Karl Johan-möbler tillverkades oftast i ljusare träslag).

De består av brännförgyllda detaljer.

De smyckades ofta med fabeldjur som Sfinx och Grip. 

2016-03-24 09:39