Nylanders Auktioners historia

Auktionsföretaget Nylanders Auktioner grundades år 1982 av, nuvarande ägare Carl-Magnus Nylanders morfar, Tore Einar Larsson. Då under namnet Björryds handel. 

År 2000 flyttade företaget till egna lokaler, om totalt ca 800 kvm, i Hillareds centrum. 2007 ändrades namnet till nuvarande Nylanders Auktioner.

Företaget utvecklade år 2009 ett nytt koncept, som innebar att man kompletterade auktionsdelen med en servicedel. Servicedelen av företaget arbetar med utröjningar av t.ex. hus, lägenheter, vindsförråd och garage etc. Även kompletta flyttstädningar med garanti och RUT-avdrag utföres fr. o. m. detta år.

Under sommaren 2010 inleddes ett samarbete med Borås City, vilket betydde att under sommarhalvåret förättades auktioner från Sommartorsdagarnas scen på stora torget i Borås. 

I dagsläget arbetar 5 personer i företaget och det förättas ca 30 auktioner per år.

Auktionerna i Hillared brukar vara välbesökta. I snitt ligger besöksantalet på mellan 150 och 200 personer per auktionstillfälle, vilket genererar mellan 4500 och 6000 besökare per år.

Gårdsauktion i Tittebo 1998. På bilden ses auktionsföretagets grundare Tore E Larsson tillsammans med hustrun Evelyn Larsson
Auktion i Hillareds Auktionshus 2014-03-12. Det beryktade "klockhemmet" från Borås går under klubban
Värderingsdag i Knalleland 2012-09-11 tillsammans med Pontus Silfverstolpe och Claes Moser
Det finns alltid ett stort antal artiklar i lager inför kommande auktioner
Torgauktion från Sommartorsdagarns scen i Borås 2010-07-03
Sommarbild på auktionshuset i Hillared 2006-07-01
Företagets nuvarande ägare och auktionsförrättare, Carl-Magnus Nylander