Handla hos oss

Köpvillkor

VISNING

En och en halv timme före auktionsstart hålls en offentlig visning av auktionsobjekten. Ni som kund har här möjlighet att syna samtliga objekt så att de motsvarar det skick som ni har tänkt er. Observera att samtliga objekt på en auktion säljs i förevisat, befintligt skick.

Har ni allmänna frågor eller frågor om en specifik vara ska ni inte tveka på att fråga någon i auktionspersonalen. Vi svarar gärna på era frågor.  

AUKTION

Vid försäljning av en vara går auktionsförrättaren ut med ett s.k. startbud, som är baserat på tidigare försäljningar av likartade varor. Detta tjänar endast som riktlinje, den aktuella varan kan säljas både över och under detta bud.

Bud avlägges antingen genom tydligt tecken, t.ex. vinkning alternativt muntligt med tydligt tonläge. Observera att om auktionsförrättaren missar ert bud tas ropet ej upp igen.

Samtliga bud är bindande. Ångerrätt, öppet köp samt bytesrätt kan ej åberopas på våra auktioner.  

AVGIFTER

Utöver klubbat pris tillkommer en slagavgift om 10 SEK inkl. moms/inropat objekt.

BETALNING

Betalning sker direkt efter varje inköp. Ni väljer själv om ni vill betala kontant eller med kort.

ALTERNATIV BETALNING

Vill ni hellre betala via faktura kan ni ansöka om kredit. Detta gör ni antingen via telefon eller direkt på plats senast 30 minuter före auktionsstart. Sedvanlig kreditupplysning görs. Fakturan ska betalas senast efter 10 dagar.

ANSVAR EFTER INKÖP

Direkt efter klubbslag avsäger sig auktionshuset allt ansvar för varan. Ni som kund bör ta hand om er inropade vara snarast möjligt.

AVHÄMTNING AV INROPADE VAROR

Inköpta varor ska avhämtas, av kund, under auktionskvällen. Vid inköp av stora/skrymmande objekt finns möjlighet till avhämtning dagen efter auktionstillfället mellan klockan 08.00 och 12.00. Efter detta klockslag debiteras lagerhyra.

INROPSUPPDRAG

Har ni ej möjlighet att närvara under auktionen kan ni lämna anbud till oss antingen via telefon, mail eller under visningen. Ert aktuella bud ska vara oss tillhanda senast klockan 17.30 auktionsdagen. Tänk på att ni, som kund, även vid denna typ av budgivning har undersökningsplikt på de varor som ni är intresserade av.

Avhämtning av eventuella bud som lett till köp sker på samma villkor som i ovanstående punkt.  

FÖLJERÄTT / DROIT DE SUITE

Enligt lagen om upphovsrätt till konstnärliga verk utgår en avgift för vidareförsäljning av konstverk och brukskonst, vilka ej framställts i flera identiska exemplar. Avgiften utgår med 5% på föremål klubbade över 2 200 SEK. Auktionsföremål som omfattas av avgiften är utmärkta med (F).

Sälj hos oss

Säljvillkor

HEMBESÖK

Har ni ett dödsbo att sälja eller delar över efter t.ex. en flytt så är första steget att vi kommer ut och gör ett hembesök. Här bestäms huruvida det lämpar sig bäst att sälja föremålen på en utav våra offentliga auktioner mot provision, eller om det kanske lämpar sig bättre att vi köper föremålen direkt på plats efter utförd värdering. 

PACKNING, LASTNING OCH TRANSPORT

Efter hembesöket bestäms en dag för när föremålen ska lastas och transporteras ut till auktionshuset. Kostnadsförslag för detta moment erhåller ni vid hembesöket. Föremålen är försäkrade under hela vår hantering.

FLYTTSTÄDNING

Vi ombesörjer flyttstädning efter att vi har tömt huset/lägenheten om så önskas. Vi lämnar garanti på alla våra städuppdrag. Kostnadsförslag på städningen erhåller ni vid hembesöket. Med utnyttjande av RUT-avdraget betalar ni endast 50% av fakturabeloppet, maximalt 25 000 SEK/år. RUT-avdraget kan ej utnyttjas av juridiska personer t.ex. dödsbon. Läs mer på Skatteverkets hemsida.   

FÖREMÅLENS SKICK

Samtliga föremål som säljs på auktion ska vara felfria, rengjorda och funktionsdugliga. Enstaka varor med ett, utav Nylanders Auktioner, uppskattat värde understigande 200 SEK tas ej emot för försäljning.

SÄLJARENS ANSVAR

Säljaren ansvarar för att denne har full och oinskränkt äganderätt till föremål som lämnas till Nylanders Auktioner för försäljning.

FÖRSÄLJNING

Vi meddelar er datum för auktionstillfälle i god tid före försäljning. Vi annonserar försäljningen i Borås Tidning, Svenljunga Tranemo Tidning samt på Auktion.se.

BETALNING

Auktionen redovisas efter 30 dagar. Överskottet sätts i på önskat konto. Specificerat protokoll skickas hem till er.